ขอเชิญชวนสวดมนต์ข้ามคืน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์  รายละเอียด