ข่าวถึงลูกๆม.6รร.สตรีวิทยา2 ขอให้ทุกคนทำเต็มที่คณะผู้บริหารคุณครูทุกท่านรร.สตรีวิทยา2เป็นกำลังใจให้สู้สู้

ทำเพื่อตัวเราเอง เพื่ออนาคต เพื่อพ่อแม่และอย่าลืมเพื่อโรงเรียนที่เราอยู่มา6ปี ขอให้ทุกคนโชคดี

                                                                    ***ด้วยความรักและปราถนาดี จากงานแนะแนวมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา๒****

 

ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

4 อุปกรณ์ที่ สทศ. ให้นำเข้าห้องสอบ #GATPAT ได้
1.ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ชนิดดินสอตามความถนัดของผู้เข้าสอบ เช่น ดินสอไม้ ดินสอกด เป็นต้น 
2.ปากกาชนิดหมึกไม่ซึม
3.ยางลบ
4.กบเหลาดินสอ

สำหรับวิชา #PAT4 สามารถนำ “ดินสอหรือปากกาเขียนลายเส้น” เข้าห้องสอบได้อีกด้วย ชนิดดินสอหรือปากกาตามความถนัดของผู้เข้าสอบ

อุปกรณ์อื่น ๆ เป็น “ดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ” หากผู้เข้าสอบอยากใช้ ให้เอาไปก่อน กรรมการหน้าห้องสอบจะพิจารณาให้เอง

gp 1

gp 2

gp 3

gp 4