- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

- ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ดาวน์โหลด