ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  Office ได้ 

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ โทร  02-570-9939