- แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐
-ตารางสอบสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.๑,ม.๒,ม.๓
-ตารางห้องสอบกลางภาค
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่