ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา2  รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์  02-570-9939 , 02-570-9941 ต่อ 112