ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "วิเทศไมตรี ๑๓๐ ปี ไทย - ญี่ปุ่น"   อ่านรายละเอียด