ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ"๙ความดีที่พ่อสอน"    อ่านรายละเอียด