ประกาศ      เปิดรับจองบูธจำหน่ายสินค้า“งานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9”

จำหน่ายระหว่างวันที่ 2 - 3  กันยายน  พ.ศ. 2560

เปิดรับจองบูธผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอจองบูธได้ด้วยตนเอง
                           ตั้งแต่วันนี้ ถึง วัน พุธ ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

                            วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
                           (งดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด)

             

สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 02-570-9939 ต่อ 281 หรือ 096-736-6743