โครงการ "มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา"  รายละเอียด

สามารถนำมาบริจาคได้ที่  ห้องประชาสัมพันธ์   อาคารโอษธีศ