เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี