ขอบคุณ กิจกรรมจากTK Park แนะให้แนว The Roadshow นักเรียนชั้นม.5 ให้ความสนใจกับtalkดีๆ "เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยปี61 (TCAS) กับอาชีพในยุคThailand 4.0
โดยวิทยากรมากความสามารถ "พี่ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา พี่เบญ และพี่รอนAF5 " ทั้งสามท่าน เป็นศิษย์เก่าสตรีวิทยา๒ ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

50555 50563 50559
50666 50659 50578