รับสมัคร  ตำแหน่ง พยาบาล  1 ตำแหน่ง

              

คุณสมบัติ

          1. พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิค

          2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล

          3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบจากงานพยาบาล

          4. ไม่จำกัดอายุ

 

ติดต่อได้ที่ : กลุ่มบริหารงานบุคคลมัธยมศึกษาตอนปลาย   อาคารโอษธิศโรงเรียนสตรีวิทยา 2

โทร: 02-570-9939 ต่อเบอร์ภายใน 112,114