ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก  เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด