เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติม