พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  ๒๕๖๑

 32
 1 2
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16
17
18 19 20
21 22 23
24 25
26 27

2829 30 31
37 38 39
40 41 3
5