โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ : มัธยมศึกษาตอนปลาย

แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินปฏิบัติงาน

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

งาน/กิจกรรม

หมายเหตุ

 

 

กีฬาภายใน “พิกุลเกมส์ 2556”

(วันที่ 4-14 พ.ย.2556)

 

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 พ.ย.

13.30-16.00 น.

- การแข่งขันกีฬา และเตรียมงาน

- ใช้ตารางเรียนแบบพิเศษ

วันที่ 4-12 พ.ย.56  

 

13, 14 พ.ย.

08.30-16.00 น.

การแข่งขันกีฬา ไม่มีการเรียนการสอน *     

 

14 พ.ย.56

07.00-16.00 น.

พิธีเปิด-ปิด “พิกุลเกมส์ 2556” 

 

 

 

 

 

อ.5 พ.ย.56

07.30-08.20 น.

- ครูที่ปรึกษาจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

ให้นักเรียน ม.ปลาย (คนละ 230 บาท)

นักเรียนไม่ต้องเข้าแถวรวม

 

คาบที่ 1

08.20-09.10 น. - เรียน

 

 

คาบที่ 2

09.10-10.00 น. - เรียน

 

 

คาบที่ 3

10.00-10.50 น. - เรียน

 

 

คาบที่ 4

10.50-11.40 น. - ตัดคาบ 4

(ครูพักกลางวัน)

 

 

12.00-13.30 น.

ประชุมครู

หอประชุมคุณหญิงฯ

 

13.30-16.00 น.

การแข่งขันกีฬาภายใน

 

 

 

 

 

พ.6 พ.ย.56

13.30-16.00 น.

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ (ต้น-ปลาย)

ห้องอุดร

บุญถาวร

 

 

 

 

ส.9 พ.ย.56

08.00-12.00 น.

การประชุมสามัญประจำปี

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา ๒  

หอประชุม

สมภาพฯ

 

กลุ่มบริหารวิชาการ มัธยมศึกษาตอนปลาย  31/10/56 16:22 น.

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่