กรอง
 • ตารางการสอบกลางภาคที่1/2556 มัธยมศึกษาตอนต้น

  ตารางสอบกลางภาค 1/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ตรวจดูรายละเอียดข้อมูลได้ หนังสือถึงผู้ปกครอง
  ระดับชั้นม.1
  ระดับชั้นม.2
  ระดับชั้นม.3

   

   

 • บุคลากรม.ปลาย

 • School goals

   

           Philosophy                                                             

  Unity is Power

   Vision 

  (To be the organization of intellectuality)

  (To advance technology)
  (To build up good students for global society)

         Mission                            

  1.Develop school managing system by emphasizing participation from every department, building community network to be an efficient organization in guiding students how to achieve their goals.
  2.Develop school personals to be ethical scholars who are expert in designing curriculum, education analyzing and developing.
  3.Design appropriate and practical curriculum and extra curricula activities and support them with adequate modern learning media and tools. Continuously develop the curriculum in accordance with world class standard school scheme.
  4.Enhance students' potentialities to be excellent in every aspect; to possess moral, desirable characteristics and service mind; to follow sufficient economic theory in leading their lives.
  5.Develop and preserve school environment in terms of keeping it clean, green and safe as well as making it a learning resource for students and other people in the community. Build the responsibility for protection and the ways to solve global warming problems. 

      Objectives                              

  1.Students are physically and mentally healthy with moral and desirable characteristics.
  2.Students are keen to learn; skillful in reading, writing, critical and creative thinking; be able to continuously improve their potentialities; realiz and keep up with the changing world.
  3.Students are skillful in calculation process in math, science and technology, and able to develop them to be nationally and internationally excellent.
  4.Studentd are able to apply the knowledge and skills gained with ways to be independent and to create virtue for themselves and the society.
  5.Students are able to communicate with the Thai language and foreign languages correctly.
  6.Students are proud of being Thai; conserve the Thai language, Thai culture and Thai local wisdom;follow the Thai traditions and culture and lead their lives according to the sufficient economic theory.
  7.Students believe and have faith in the nation, religion and the king; behave as good citizens in  a democratic society.
  8.Students know how to master technology and other learning resources.
  9.School teaching staffs do the R&D in innovation media and apply the result with educational improvement.
  10.Satriwitthaya 2 school has a strong internal quality control system and has been certified in round 3 by the office for National Education Standards and Quality Assesment(Public Organization). 

     Desired Characteristics

  1.Possess patriotism, religion, and the king
  2.Honest
  3.Disciplined
  4.Eager to learn
  5.Sufficient
  6.Commitment to work
  7.Appreciate being Thai
  8.Service mind
   

   Slogan Excellence in academic, activities, discipline, moral
   Abbreviation SW2
   School signal Pikul flower surrounded with 21 red rays over the abbreviated name, 'SW2'
   School flower Pikul flower
   School's ldentity Decent Citizens
   School's Uniqueness Improve Learners'Potentiality
   School color Red and white
   Section colors Nonsri - yellow
  Jarmjuree - pink
  Rajawadee - green
  Yoongtong - orange
  Nilobon - blue

   

   

 • What's New in 1.5?

  This article deliberately archived as an example.

  As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

  In Joomla! 1.5, you''ll notice:

  • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
  • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
  • Extended integration of external applications through Web services
  • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
  • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
  • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions