web

 

 

 

 

 • พิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

  พิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

  Tuesday, 23 June 2015 03:03
 • พิธีไหว้ครู

  พิธีไหว้ครู

  Tuesday, 23 June 2015 03:26
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

  พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

  Friday, 03 July 2015 07:04